Trang chủ     Giới thiệu     Liên lạc     Đặt làm trang chủ         
TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP
   NGHI LỄ PHẬT GIÁO - Kinh tụng hàng ngày - Bài sám

NGHI THỨC TỌA THIỀN
16/01/2016 21:06
I. LỄ PHẬT:

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,

Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ:


10 Bài Phục Nguyện Quá Đường Trường Hạ
19/08/2012 17:30

1. Nhất bát thiên gia phạn, Tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa. Nhất niệm bất sanh, hành giả quyết định nhất sanh bổ xứ. Nhất nhật bất tu nhi nhất kiếp thọ khổ luân hồi, Nhất nhật bất tác nhi nhất nhật bất thọ cúng dường chi tín thí.


Tám bài sám trong bộ Kinh Tụng Hằng Ngày
19/08/2012 17:26
Trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày - Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tôngTIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP

CHÙA PHƯỚC HẬU
THÔN PHÚ AN, XẤ PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
ĐT: 063.3846831
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn
Website: www.chuaphuochau.com.vn
Copyright ©2010 Chua Phuoc Hau. All rights reserved.

Mọi tin tức, bài vở, ý kiến và xây dựng xin liên lạc:
Trụ trì Chùa Phước Hậu: Đại đức Thích Hạnh Huệ
Điện thoại: 0972 846 831 - 0912 666 220
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn