Trang chủ     Giới thiệu     Liên lạc     Đặt làm trang chủ         
TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP
   TỦ SÁCH PHẬT GIÁO - Pháp âm clip

  Phật Học Vấn Đáp 1  Chứng vô lượng thọ
  Tâm Bồ Đề cần xuyên suốt cả một đời  Người thanh niên 101 tuổi
  Trị bệnh cứu người ở Tiểu Viện Sơn Tây  Làm thế nào vượt qua tai nạn
  Hóa giải lòng oán hận sâu nặng  Phật Học Vấn Đáp 2
  Phật Học Vấn Đáp 3  Vì sao niệm Phật không thể vãng sanh
  Đại nạn trước mắt  Khế nhập cảnh giới Phật
  Buông bỏ chấp trước mới thoát luân hồi  Chân dung đạo hạnh
  Thành tựu chính mình  Ngừa quấy dứt ác
  Giáo dục - Phong thủy - Vận mạng  Thế giới hài hòa
  Khai thị đồng tu Tịnh Tông  Đối xử bình đẳng chung sống hòa bình
  Đối xử bình đẳng chung sống hòa bình  Làm sao thế giới hòa bình
  Phương pháp dạy con khi mang thai  Hóa giải xung đột nội tâm
  Sống trong thế giới cảm ân  Sống trong thế giới cảm ân
  Giới là hợp tình hợp lý  Xem trọng nhân quả
  Khai thị đồng tu Tịnh Tông  Chung sống hoà thuận
  Cứu độ chúng sanh  Khác biệt giữa Ma và Phật
  Pháp môn niệm Phật  Nói về nhân quả
  Thực tiễn sáu phép ba la mật  Làm thế nào khắc phục được bệnh khổ
  Công Đức đắp vẽ tượng Phật  Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
  Vì Sao Cần Phải Siêu Độ Vong Nhân  Lý luận của việc siêu độ
  Nói Về Hiếu Đạo - tập 1  Chú trọng đến Đệ Tử Quy 2
  Chú trọng đến Đệ Tử Quy 1  Sư Đạo Hiếu Đạo - tập 2
  Sư Đạo Hiếu Đạo - tập 1  Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 2
  Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 1  Thực hiện giáo dục Phật Đà 1
  Thực hiện giáo dục Phật Đà 2  Nói Về Hiếu Đạo - tập 2
  Phản Vọng Hoàn Chơn - tập 2  Phản Vọng Hoàn Chơn - tập 1
  Tất cả chúng sanh vốn là Phật - tập 2  Tất cả chúng sanh vốn là Phật - tập 1
  Cải Tạo Vận Mệnh - tập 2  Cải Tạo Vận Mệnh - tập 1
  Lục Hòa Lục Độ - tập 2  Lợi Ích Niệm Phật - tập 2
  Lợi Ích Niệm Phật - tập 1  Lục Hòa Lục Độ - tập 1

TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP

CHÙA PHƯỚC HẬU
THÔN PHÚ AN, XẤ PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
ĐT: 063.3846831
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn
Website: www.chuaphuochau.com.vn
Copyright ©2010 Chua Phuoc Hau. All rights reserved.

Mọi tin tức, bài vở, ý kiến và xây dựng xin liên lạc:
Trụ trì Chùa Phước Hậu: Đại đức Thích Hạnh Huệ
Điện thoại: 0972 846 831 - 0912 666 220
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn