Trang chủ     Giới thiệu     Liên lạc     Đặt làm trang chủ         
TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP
   TỦ SÁCH PHẬT GIÁO - Pháp thoại

  Ý niệm Đản sanh của đức Phật qua kinh Phổ Diệu  Niệm Phật & niệm Bụt
  Kinh trái tim Tuệ Giác vô thượng - Mở đầu  Kinh trái tim Tuệ Giác vô thượng - phần 1
  Kinh trái tim Tuệ Giác vô thượng - phần 2  Thông điệp Của Kinh Trái Tim - bản mới
  Thông điệp Kinh Trái Tim  Tâm lý học Phật Giáo - Phần giới thiệu
  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 1  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 2
  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 3  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 3 (tt)
  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 4  Tâm lý học Phật Giáo - Phần 5
  Bốn Đại, Sáu Đại, Mười Hai Xứ Và Mười Tám Giới  Hài nhi tóc bạc - Phần 4
  Hài nhi tóc bạc - Phần 3  Hài nhi tóc bạc - Phần 2
  Hài nhi tóc bạc -Phần 1  Giáo lý nghiệp (KARMA)
  Sự thật về chân lý công ước  Thực tại tính không
  Tịnh Không Pháp Ngữ (tt)  Tịnh Không Pháp Ngữ (tt)
  Ý niệm sai lầm - Pháp ngữ Tịnh Không  Tịnh Không Pháp Ngữ
  Tịnh Không Pháp Ngữ  Tâm tình của người niệm Phật
  Giới thiệu pháp môn Tịnh Độ  Phản tỉnh - Hổ thẹn - Sám hối
  Người niệm Phật không được vãng sanh  Niệm Phật mà không thể vãng sanh?
  Học đạo thánh nhân  Vì sao phải siêu độ vong nhân
  Lý luận và sự thật của việc siêu độ  Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
  Chánh tri chánh kiến - HT Tịnh Không  Pháp môn niệm Phật
  Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả  Vì sao niệm Phật không vãng sanh?
  Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ  Phương pháp dạy con khi mang thai
  Phật học vấn đáp 3 - HT Tịnh Không  Phật học vấn đáp 1 - HT Tịnh Không
  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.1  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.2
  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.3  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.4
  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.5  Kinh đại thừa vô lượng thọ - P.6

TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP

CHÙA PHƯỚC HẬU
THÔN PHÚ AN, XẤ PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
ĐT: 063.3846831
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn
Website: www.chuaphuochau.com.vn
Copyright ©2010 Chua Phuoc Hau. All rights reserved.

Mọi tin tức, bài vở, ý kiến và xây dựng xin liên lạc:
Trụ trì Chùa Phước Hậu: Đại đức Thích Hạnh Huệ
Điện thoại: 0972 846 831 - 0912 666 220
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn