Trang chủ     Giới thiệu     Liên lạc     Đặt làm trang chủ         
TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP
   TỦ SÁCH PHẬT GIÁO - Pháp âm

  LUẬN VỀ KHÔNG BÁT NHà Ý niệm Đản sanh của đức Phật qua kinh Phổ Diệu
  Tổng hợp các bài thuyết pháp - HT Tịnh Không  Kinh vô lượng thọ - HT Tịnh Không - Tập 1 -> 38
  Học Phật vấn đáp - HT Tịnh Không  Khai Thị cho đồng tu - HT. Tịnh Không
  Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa - HT Tịnh Không  Khắc Phục Bệnh Khổ? - HT Tịnh Không
  Làm sao thế giới hòa bình? - HT.Tịnh Không  Phật Học Ðáp Vấn - HT. Tịnh Không (tt)
  Phật Học Ðáp Vấn - HT. Tịnh Không  Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa - HT. Tịnh Không
  Xem trọng nhân quả - HT. Tịnh Không  Cứu Ðộ Chúng Sanh - HT. Tịnh Không
  Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Mở đầu
  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 1  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 2
  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 3  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 4
  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 5  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 6
  Toạ Ðàm về Hộ Niệm - Cư sĩ Diệu Âm - Phần 7  Khuyên Người Niệm Phật - Tập 4
  Khuyên Người Niệm Phật - Tập 1  Khuyên Người Niệm Phật - Tập 2
  Khuyên Người Niệm Phật - Tập 3

TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP

CHÙA PHƯỚC HẬU
THÔN PHÚ AN, XẤ PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
ĐT: 063.3846831
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn
Website: www.chuaphuochau.com.vn
Copyright ©2010 Chua Phuoc Hau. All rights reserved.

Mọi tin tức, bài vở, ý kiến và xây dựng xin liên lạc:
Trụ trì Chùa Phước Hậu: Đại đức Thích Hạnh Huệ
Điện thoại: 0972 846 831 - 0912 666 220
Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn