Trang chủ     Giới thiệu     Liên lạc     Đặt làm trang chủ         
TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP
   HỎI ĐÁP PHẬT GIÁO

Đức Phật và Hành giả vãng sanh tịnh độ có hình tướng như thế nào?
  

Hỏi:  Đức Phật và con người được vãng sanh Tịnh độ có hình tướng người hay hình tướng cụ thế không? Hay chỉ là hình ảnh trong không trung? Nếu là hình tướng không trung thì làm sao có thể mô tả hình ảnh của các Ngài?

ĐÁP:

Đã là Phật, là bậc giác ngộ, giác ngộ ở cõi tâm, tâm thì không sanh không diệt, không đến không đi làm gì có tướng vãng sanh tịnh độ. Thế giới Phật là thế giới thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh thì chính đó là Phật. Đã là thanh tịnh tức không còn khổ đau phiền não bám níu, thì cần gì cầu vãng sanh Cực lạc, chính đó là lý vãng sanh Cực Lạc.

Chúng sanh mê lầm có khổ đau nên có Cực lạc, chúng sanh không mê lầm tức không khổ đau nên không có Cực lạc. Chúng ta, gia đình các bạn có nổi khổ niềm đau nên mới mưu cầu hạnh phúc. Vả như gia đình các bạn hạnh phúc thì đâu còn cầu hạnh phúc nữa.

Trong Tam kinh Tịnh độ, Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, có nói đến việc chúng sanh cầu vãng sanh Cực lạc, trong đó có con người, cụ thể kinh A Di Đà, Phật dạy:

…Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Đứng về gốc độ của Phật Thích Ca, ngài đang giáo hóa chúng sanh trong cõi ta bà, nên ngài khuyên thiện nam từ, thiện nữ nhơn khởi tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là điều tất yếu. Đức Phật đâu có kêu gọi các bạn cầu về chổ khổ?

Khi nghe Phật dạy như thế thì các bạn niệm Phật, tưởng Phật các bạn sẽ được như Phật, được như Phật thì an lạc, đã an lạc thì đâu còn cầu sanh về đâu nữa, chính đó là vãng sanh; cho nên không cần biết thân thể của người bên thế giới Cực lạc như thế nào, ở đâu, đời sống ra sao! Bạn hãy xem thực tại giới và hạnh của các Bạn, hoặc Bạn là ai? thì chính đó là tướng trạng của Bạn.

HT Thích Giác Quang


Các tin khác


 • Ý Nghĩa Ba Cái Lạy Của Phật Giáo


 • Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?


 • Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân


 • Ý nghĩa tràng hạt


 • Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời


 • Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng


 • Tại sao tất cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích?


 • Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước • TIN PHƯỚC HẬU     TIN PHẬT GIÁO     PHẬT HỌC & TRIẾT HỌC     LỊCH SỬ & VĂN HÓA     NGHI LỄ     TỦ SÁCH     Y HỌC     ÂM NHẠC     TUỔI TRẺ     HỎI ĐÁP

  CHÙA PHƯỚC HẬU
  THÔN PHÚ AN, XẤ PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
  ĐT: 063.3846831
  Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn
  Website: www.chuaphuochau.com.vn
  Copyright ©2010 Chua Phuoc Hau. All rights reserved.

  Mọi tin tức, bài vở, ý kiến và xây dựng xin liên lạc:
  Trụ trì Chùa Phước Hậu: Đại đức Thích Hạnh Huệ
  Điện thoại: 0972 846 831 - 0912 666 220
  Email: phuochau@chuaphuochau.com.vn